top of page

การพัฒนาโรงงานและการลงทุน

การรับซื้อไฟฟ้าภาคเอกชน (PPP)


ข้อตกลงการซื้อไฟฟ้าเอกชน (PPP) ของ Greenergy เป็นโซลูชันพลังงานที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจ เราสร้างและดำเนินการระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนสินทรัพย์ของคุณ และขายไฟฟ้าคืนให้คุณในราคาที่แข่งขันกับตลาดได้ ให้คุณได้ใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หลังจากหมดระยะเวลาสัญญา ความเป็นเจ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะโอนไปกรรมสิทธิ์ของคุณ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการประหยัดพลังงานและความเป็นอิสระด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก BOI และ ERC โดยข้อตกลง PPP จะให้คุณได้เครดิตภาษีถึง 50% สำหรับการลงทุนในระยะเวลาแปดปี นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้คุณซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก Greenergy หากคุณต้องการ


บริการให้เช่าอุปกรณ์โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ PV


บริการให้เช่าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ PV ของเราช่วยให้เข้าคุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างยืดหยุ่น โดยจะเป็นการชำระเงินแบบรายเดือนตามการใช้งานไฟฟ้าจริง แนวทางนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่จำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตจาก BOI เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า กรรมสิทธิ์จะโอนไปให้คุณ สร้างความคุ้มค่าระยะยาวและประหยัดพลังงาน ทาง Greenergy จะเป็นผู้ลงลงทุนในการสร้าง ปฏิบัติการ และถ่ายโอนระบบ และยังมีทางเลือกในการซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หากต้องการเช่นกัน


การขายและเช่ากลับพลังงานแสงอาทิตย์ PV


ปลดล็อกมูลค่าของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ของคุณด้วยบริการขายและเช่าซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา

ขายระบบโซล่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่แล้วของคุณให้กับ Greenergy เพื่อสร้างเงินทุนทันที จากนั้นทำสัญญา PPP หรือสัญญาเช่าเพื่อรับประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปในอัตราลด โมเดลนี้เหมือนกับการรีไฟแนนซ์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน ในขณะเดียวกันก็รักษาข้อได้เปรียบด้านพลังงานหมุนเวียนไว้ เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ของคุณและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินของคุณด้วยโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมนี้


Projects

bottom of page