top of page

ที่ชาร์จอีวี

บริการติดตั้งเครื่องชาร์จ EV และติดตั้งเพื่อการลงทุน ของเรามอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับโครงสร้างที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)แบบบูรณาการที่ราบรื่นและให้ ROI สูงสุด

  • การประเมินไซต์ที่ครอบคลุม : ประเมินความเหมาะสมของไซต์และความจุไฟฟ้า พร้อมทั้งระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนะแนวทางแก้ไข

  • โซลูชันการติดตั้งแบบครบวงจร : การจัดการโครงการแบบ end-to-end สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้ด้วยตนเอง และยึดหลักตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

  • ตัวเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่น : ออกแบบการเงินที่เหมาะสมกับคุณ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านเงินทุนและแรงจูงใจอื่นๆ หรือตัวเลือกแบบการเช่าเพื่อลดงบในการลงทุน

  • โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขยายได้ : การออกแบบโมดูลาร์สำหรับการเพิ่มกำลังกานผลิตในอนาคต การใช้กริดอัจฉริยะเพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

  • การบำรุงรักษาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง : การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีทีมการสนับสนุนลูกค้าเชิงเทคนิคโดยเฉพาะ

Projects

bottom of page