top of page

Be a Part of Greenergy

ที่ Greenergy เราขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในนวัตกรรมและความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง โดยท้าทายสภาพที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่องในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าภายในภาคส่วนพลังงานสีเขียว ความมุ่งมั่นของเราต่อนวัตกรรมทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไดนามิกที่หล่อเลี้ยงความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ยังคงปรับให้เข้ากับความต้องการของสังคม เราเชื่อในการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานของเราในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอโอกาสในการเติบโตทั้งส่วนบุคคลและทางอาชีพ ซึ่งจะทำให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนได้ หากคุณกำลังมองหาเส้นทางอาชีพที่เติมเต็มซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเติบโตของคุณเองอีกด้วย ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันกับเรา

Core Values

Transparent Geometric Objects

Passion for Innovation

Chess

Challenging Status Quo

Sunset on Solar Panels

Efficiency

Crumpled Brown Paper

Holistic Sustainability

Job Vacancy

Business Development Officer (Civil)

ดำเนินการเยี่ยมชม/สำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล กฎระเบียบ และความต้องการของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ประสบการณ์ 0-3 ปีที่ ในการทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

 • มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office, CAD Drafting และโยธาอื่น ๆ

Senior Electrical Engineer

เรากำลังมองหาวิศวกรไฟฟ้าอาวุโสที่มีประสบการณ์และเน้นผลลัพธ์เพื่อเป็นผู้นำแผนกออกแบบของเราในด้านวิศวกรรมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ , การจัดหา  และการก่อสร้าง (EPC) ซึ่งเน้นให้บริการกับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 5 เมกะวัตต์ (MW) อย่างน้อย 3 ปี

 • มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office CAD Drafting และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Operation & Maintenance Engineer

ดำเนินการงานซ่อมบำรุง และวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา หรือหาแนวทางป้องกันสำหรับปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงมาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

 • มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office, CAD Drafting และโยธาอื่น ๆ

Operation & Maintenance Technician (Head Office)

ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) เช่น การตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์, ตรวจสอบสายไฟ, ตรวจสอบเซ็นเซอร์, เช็คสภาพอากาศ และทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

 • ระดับการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงมาอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Operation & Maintenance Technician (Rayong)

ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) เช่น การตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์, ตรวจสอบสายไฟ, ตรวจสอบเซ็นเซอร์, เช็คสภาพอากาศ และทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

 • ระดับการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงมาอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Senior Business Development Officer (Electrical)

ดำเนินการและร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท และค้นหาและพัฒนาตลาดใหม่และเพิ่มยอดขาย

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในฐานะเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง

 • มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office CAD Drafting และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Senior Permit Officer

ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร อ.1 , พค.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน,ยื่นขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน วิศวกรไฟฟ้า วิศกรโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 ปีขึ้นไป

 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ สามารถนอนค้างคืนต่างจังหวัดได้

Job Application

Please complete the form to apply for a position with us.

Upload File

Thanks for submitting!

bottom of page