หลังคาโซล่าเซลล์

          Greenergy is an EPC company who specializes in the design and installation of renewable energy systems. We provide an alternative, sustainable power source for residential, industries and government clients. Our team works closely together with Digital Solution International (DSC) who specializes in system integrator solution for telecommunication system, networking, internetworking solution, power/energy solution and site management with their experience more than 10 years.​

GREENERGY (THAILAND)​

Our Services

แผงโซลาร์เซลล์

WHY GREENERGY​

A leader of the engineering design and implementation of renewable energy system, who can provide integrated services including feasibility study, investment and financing solutions.​

รับติดตั้งโซล่าเซลล์

Design and customize the system to reach the maximum efficiency, energy output and meet all customers’ requirements with the reputable electrical system, telecommunications system, and safety standards.​

We use only World Class standard electrical equipment for our system, including 1st Tier Solar Panel with 25 years performance and quality warranty, high efficiency and reliability Solar Inverter, and World Class Standard mounting and wiring cables with more than 1 year after-sales services.​

รับติดตั้งโซล่าเซลล์

Serviced by a team of experts who have extensive domestic and international experience in Electrical Engineering, Civil Engineering and Investment, we provide the best integrated engineering and financial solution to our client.​

World Class Partners​

          As a spin-off company from the DSC to expand our business and focuses in power/energy solution and renewable technology, we benefit from many years experience in working with project engineering and technology of power system. Our know-how combined with the expertise from diverse project in this filed has made us to specialists for renewable solution. [Need to put in new version that include confidante profile]​

Why Solar Energy ?​

รับติดตั้งโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์

Avoid increasing electricity cost by investing in Solar Power Plant, which provide high, stable and sustainable investment return.  Unlike other investments, Solar Power Plant’s investment return does not depend on the economic situation, business outlook and fluctuation of fuel costs. Furthermore, installation of solar power plant also add value to the building as a green energy and non-polluted producer.

No moving parts, no noise and dust creation, absence of carbon dioxide, smoke, or any pollution contamination make Solar Power Plant the safest power plant with over 25 years of useful life.​

Solar Power Plant generate electricity from solar energy which is available in all areas at no cost of use. The electricity generating process will not cause pollution and noise. You will become a part to create a bright future and reduce the environmental problems for the next generation.

รับติดตั้งโซล่าเซลล์

Stable and high investment return​

High Safety​

Environment friendly​

Our Trusted Clients

หลังคาโซล่าเซลล์
รับติดตั้งโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
รับติดตั้งโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
รับติดตั้งโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
หลังคาโซล่าเซลล์
รับติดตั้งโซล่าเซลล์
โซลาร์เซลล์ แผง โซ ล่า เซลล์
โซลาร์เซลล์ แผง โซ ล่า เซลล์
โซลาร์เซลล์,แผง โซ ล่า เซลล์ ราคา ถูก,โซล่ารูฟ,solar roof

Contact Us​

Copyright © 2020 GREENERGY (THAILAND) CO., LTD​

MAP​

โซลาร์เซลล์,แผง โซ ล่า เซลล์ ราคา ถูก,โซล่ารูฟ,solar roof

GREENERGY (THAILAND) CO., LTD. (Head office)
252/98 (D) Muang Thai – Phatra Complex Building  Tower B,19th Floor,  Ratchadaphisek Road, Huai kwang, Bangkok,  10310 Thailand​

Fax : +66(2) 276-5766​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

​DESIGN by

Email Click!

Menu