ทำไมต้องติดตั้ง Solar Farm​

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (โซล่าร์ฟาร์ม)​

พลังงานโซล่าเซลล์

          การบริหารจัดการและใช้งานที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องที่ควรทำสำหรับที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้งาน และหากการใช้ไฟฟ้าของสถานที่ดังกล่าวมีปริมาณมากด้วย การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน หรือ โซล่าร์ฟาร์มจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด​

          การลงทุนติดตั้งโซล่าร์ฟาร์ม จะเป็นการติดตั้งระบบฯ บนพื้นที่ว่างเปล่า ทำให้ขนาด หรือ กำลังผลิตติดตั้งที่ได้จะมีปริมาณมาก โดยการทำงานของระบบฯ จะเริ่มขึ้นเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์ จากนั้นแผงเซลล์ฯ จะเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสงตรง (DC) และส่งพลังงานดังกล่าวไปยังอุปกรณ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอินเวอร์เตอร์ ซึ่งอินเวอร์เตอร์จะมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้อยู่ในรูปของไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำไปงานต่อไป​

          การติดตั้งโซล่าร์ฟาร์มโดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบของการไฟฟ้าจำหน่ายนั้นจะช่วยให้ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ มีค่าลดลง กล่าวคือ เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือ ค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูง เนื่องจากกำลังการผลิตติดตั้งที่สูง​

HIGH PERFORMANCE
ประสิทธิภาพสูง​

ENERGY SAVINGS
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน​

LAND MANAGEMENT
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด​

LOW MAINTENANCE
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ​

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา​

Banna, Nakhon Nayok,
Thailand​

Banna, Nakhon Nayok,
Thailand​

Aranyaprathet, Sakaew, 
Thailand​

Send

ชื่อ - สกุล

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

สนใจติดตั้งโซล่าร์ฟาร์ม

อีเมล์

This field is required.

เบอร์ติดต่อกลับ

This field is required.

สถานที่ติดตั้ง  อำเภอ

This field is required.

จังหวัด

This field is required.

พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.)

This field is required.

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน)

This field is required.

ชื่อบริษัท (ถ้ามี)

This field is required.

วันทำการของสถานที่ติดตั้ง (วัน/ปี)​

This field is required.

วันหยุดทำการของสถานที่ติดตั้ง(วัน/ปี)

This field is required.

จำนวนหน่วยไฟฟ้า (หน่วย/เดือน)

This field is required.

ประเภทการใช้ไฟฟ้า

This field is required.

(ดูจากบิลค่าไฟฟ้า)

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า

This field is required.

โซลาร์เซลล์ แผง โซ ล่า เซลล์
โซลาร์เซลล์ แผง โซ ล่า เซลล์
โซลาร์เซลล์,แผง โซ ล่า เซลล์ ราคา ถูก,โซล่ารูฟ,solar roof

Contact Us​

บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 252/98(D) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตึก B ชั้นที่ 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310​

ดูเบอร์โทรศัพท์ คลิกเลย!

โทรสาร +66(2) 276-5766​

ดู Email คลิกเลย!

Copyright © 2020 GREENERGY (THAILAND) CO., LTD​

MAP​

โซลาร์เซลล์,แผง โซ ล่า เซลล์ ราคา ถูก,โซล่ารูฟ,solar roof
จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

​DESIGN by

โทรสาร +66(2) 276-5766​

Menu